Cảm ơn vì sự tin tưởng và đặt hàng tại Hoa tươi Rose & Love

Thanh toán đã được ghi nhận, vui lòng liên lạc với shop để thông báo thông tin thanh toán và để shop kịp thời cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể liên lạc qua live chat facebook hoặc yêu cầu một cuộc gọi, ở phía dưới góc phải màn hình. Xin cảm ơn!

Liên lạc với shop thông qua chat facebook CHAT NGAY VỚI SHOP